Skaraborgs TR B 3098-16 Beslut under rättegång 2016-09-13.pdf