Västmanlands TR B 1080-18 Aktbil 108, ANSÖKAN OM STÄMNING.pdf