Nacka TR B 6316-18 Beslut under rättegång 2019-03-14.pdf