Stockholms TR B 6085-19 Aktbil 43, STÄMNINGSANSÖKAN.pdf