Malmö FR 2095-19 Interimistiskt beslut 2019-02-22.pdf