Stockholms TR B 2824-19 Aktbil 5, Justerad häktningsframställan .pdf