Kort uppsats - David Muera, Förvaltningsrätt, Stockholms Universitet, 2018.pdf