Södertörns TR B 5287-19 Aktbil 12, Häktningsframställan justerad .pdf